(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedaj:

wotedaj: [BartC11] [BartC4] [Hrono1] [Krawc1] [Nowep1] [Stary1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity