(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedachu:

wotedachu: [CyzJa1] [Grojl2] [Katol4] [Krawc4] [Nawka2] [Nemco1] [Nowyz1] [Rozhl5] [SN20010] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2006] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Stawi1] [Walda2] [Wobra1] [Zataj1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity