(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedachmoj:

wotedachmoj: [Katol3] [SN2012]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity