(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedach:

wotedach: [BartC5] [Brank3] [Budar4] [Grojl3] [Iselt1] [Krawc4] [Plomj1] [SN20010] [SN2004] [SN2012]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity