(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedaštej:

wotedaštej: [Metow1] [Rozhl5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity