(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedaštaj:

wotedaštaj: [Breza5] [Krasz1] [SN20012] [SN2013] [SN2014]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity