(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedaš:

wotedaš: [Katol4] [Plomj3] [SN2013] [Wawri1] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity