(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedałoj:

wotedałoj: [Katol2] [KolaC2] [Kubas2] [SN20012] [SN2007] [SN2009] [SN2013] [Serbs5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity