(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedało:

wotedało: [Krawc4] [Plomj2] [Rozhl10] [Rozhl5] [SN20011] [SN20014] [SN20015] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2013]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity