(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedała:

wotedała: [Breza11] [Breza8] [CyzJa3] [Iselt1] [Jiras1] [Katol2] [KochJ5] [Krawc4] [Kubas5] [Kubas9] [Letop15] [Metow2] [Mlynk2] [Nemco1] [Plomj3] [Rozhl10] [Rozhl1] [Rozhl3] [SN20012] [SN20015] [SN20017] [SN20019] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2006] [SN2007] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2014] [Solta2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity