(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedał:

wotedał: [BartC2] [BartC4] [BartC6] [Brank2] [Breza11] [Breza8] [CyzJa1] [CyzJa3] [Domas1] [Domas3] [Grojl3] [Grojl4] [Iselt1] [Jiras1] [Katol1] [Katol2] [Krawc2] [Krawc4] [Krawz1] [Kubas2] [Kubas4] [Kubas5] [Letop11] [Loren2] [MicAc1] [Nowak1] [Nowep1] [Nowyz1] [Plomj3] [Rozhl10] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SenJu1] [Serbs5] [Solta1] [Solta2] [Sretr1] [Sretr4] [Stach3] [Stary1] [Stary2] [Widzu1] [Zadyn1] [Zejle8]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity