(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedaću:

wotedaću: [Budar4] [Corna1] [KolaC1] [Kubas5] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl5] [SN20018] [SN20019] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2012] [Serbs3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity