(regularny wuraz je dowoleny)

Wuslědk pytanja tokena wotedaće:

wotedaće: [Breza3] [Corna1] [CyzJa1] [JencH1] [Krawc3] [Krawc4] [Nawka3] [Rozhl5] [Rozhl9] [SN20012] [SN20013] [SN20015] [SN20017] [SN20018] [SN20020] [SN2003] [SN2009] [SN2011] [SN2013] [SN2014] [Stary1] [Stone1] [Termi2] [Terra1] [Worna1]


Žórło: Hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładnym projekće Lipšćanskeje uniwersity