(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedaća:

wotedaća: [JencH1] [Katol2] [Kubas7] [Metow1] [Rozhl8] [SN20010] [SN20011] [SN20014] [SN20017] [SN20018] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2005] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2014] [Stary1] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity