(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedać:

wotedać: [BartC11] [BartC2] [BartC3] [Biolo1] [Brank2] [Breza10] [Breza11] [Breza5] [Breza6] [Breza8] [Budar4] [Corna4] [Cyblo1] [CyzJa1] [CyzJa2] [CyzJa3] [Domas3] [Grojl1] [Grojl2] [Grojl3] [Grojl4] [Grojl6] [Hajdu2] [Hesla2] [Iselt1] [JencH1] [JencP1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ11] [KochJ12] [KochJ13] [KochJ4] [KochJ7] [KochJ9] [KolaC2] [Krasz1] [Krawc1] [Krawc2] [Krawc3] [Krawc4] [Krawz1] [Kubas2] [Kubas3] [Kubas4] [Kubas5] [Kubas6] [Kubas7] [Letop13] [Letop1] [Loren1] [Ludow1] [Metow1] [MicAc1] [Mlynk2] [Nawka1] [NedoP1] [Nowak1] [Nowyz1] [Plomj2] [Plomj3] [Recus2] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [SecaK1] [Serbs5] [Serbs6] [Serbs7] [Solta1] [Solta2] [Sretr1] [Sretr2] [Sretr3] [Stary1] [Stary2] [Stawi1] [Stone1] [Terra3] [Terra5] [Wawri1] [Wicaz1] [Wjela1] [Wjela2] [Wjela4] [Woelk1] [Worna1] [Worna4] [Wotro1] [Zadyn1] [Zataj1] [Zejle8] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity