(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotebrali:

wotebrali: [SN20019] [SN2003]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity