(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotebrała:

wotebrała: [Brank2] [SN20014] [SN20015] [SN2001] [SN2007]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity