(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotebrał:

wotebrał: [Nowak1] [SN2013]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity