(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteběrarstwo:

woteběrarstwo: [JencH1] [Rozhl1] [Rozhl2] [SN2011]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity