(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteběrarstwa:

woteběrarstwa: [Rozhl7]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity