(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteběrarski:

woteběrarski: [JencH1] [SN2011] [Termi11]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity