(regularny wuraz je dowoleny)

Wuslědk pytanja tokena woteběrar:

woteběrar: [BartC13] [BartC14] [BartC4] [BartC5] [JencH1] [JencP1] [Krawc2] [Krawc4] [SN20010] [SN20016] [SN2011] [Slode1] [Termi5] [Terra6] [Voelk2] [Worna1] [Zlaby1]


Žórło: Hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładnym projekće Lipšćanskeje uniwersity