(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteběrar:

woteběrar: [BartC13] [BartC14] [BartC4] [BartC5] [JencH1] [JencP1] [Krawc2] [Krawc4] [SN20010] [SN20016] [SN2011] [Slode1] [Termi5] [Terra6] [Voelk2] [Worna1] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity