(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteběranske:

woteběranske: [Krawc2] [SN20015] [Terra1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity