(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteběranje:

woteběranje: [BartC4] [Biolo1] [JencH1] [JencP1] [Katol4] [Kubas3] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs1] [Stone1] [Termi2] [Termi5] [Terra1] [Terra5] [Terra6] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity