(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteběrajo:

woteběrajo: [Breza10] [Kubas4] [SN2007]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity