(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteběra:

woteběra: [BartC11] [BartC2] [Biolo1] [Breza11] [Cyblo1] [CyzJa3] [Domiz1] [Grojl1] [Katol3] [Katol4] [KochJ3] [KochJ7] [Krawz1] [Kubas3] [Kubas7] [Letop16] [Nawka4] [Pater2] [Plomj3] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs1] [Serbs2] [Serbs5] [Serbs6] [Serbs7] [Stary2] [Terra1] [Terra2] [Terra3] [Terra4] [Terra5] [Terra6] [Walda1] [Worna1] [Zejle2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity