(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteběrać:

woteběrać: [BartC14] [BartC5] [Bjedr1] [Brank2] [Breza4] [Breza5] [Corna3] [CyzJa3] [Domas1] [Domiz1] [JencH1] [Katol4] [Krawc3] [Kubas3] [Nawka4] [Nowak1] [Nowyz1] [Pomoc1] [SN20010] [SN20012] [SN20014] [SN20016] [SN20017] [SN2001] [SN2003] [SN2006] [SN2008] [SN2009] [SN2013] [SN2014] [Solta2] [Stary2] [Stone1] [Terra5] [Trile1] [Wocin1] [Worna1] [Worna5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity