(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotešli:

wotešli: [BartC11] [BartC14] [Bjedr1] [Brank1] [Breza7] [Breza8] [Budar3] [Citan2] [Cyblo1] [CyzJa1] [Domas2] [Grojl2] [Hajdu3] [Hajna1] [Hrono1] [JencR1] [Jiras1] [Katol1] [Katol2] [Katol4] [KochJ10] [KolaC1] [Krasz1] [Krawc2] [Krawc4] [Krawz1] [Kubas7] [Letop11] [Loren2] [Marja1] [Marks1] [MicAc1] [Mlynk3] [Naboz1] [Nawka2] [Nawka4] [Nemco1] [Nowyz1] [Pater1] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl8] [SN20012] [SN20013] [SN20016] [SN20017] [SN20019] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2007] [SN2009] [SN2011] [SN2013] [SN2014] [SenJu1] [Serbs10] [Serbs8] [Slode1] [Stach1] [Stach2] [Stary1] [Stary2] [Trile1] [Wobra1] [Worna1] [Worna5] [Wosad1] [Wuhla2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity