(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotešłoj:

wotešłoj: [BartC14] [Bjedr1] [Breza11] [Corna1] [Grojl6] [Katol2] [KochJ1] [KochJ5] [KolaC1] [Krawc4] [Krawz1] [Krawz2] [Kubas1] [Kubas3] [Kubas5] [MicAc1] [Nemco1] [Nowyz1] [Rozhl10] [Rozhl6] [SN20014] [SN20015] [SN2003] [SN2004] [Slode1] [Sretr1] [Sretr3] [Stach2] [Stary1] [Stary2] [Verne1] [Zadyn1] [Zataj1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity