(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotešło:

wotešło: [BartC11] [Breza11] [Jiras1] [Kmjec1] [KochJ11] [Kubas3] [Kubas7] [Ludow1] [Marja1] [Rozhl10] [Rozhl3] [Rozhl8] [SN20011] [SN20012] [SN20015] [SN20017] [SN20019] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2008] [Stary2] [Wjela5] [Wobra1] [Zejle4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity