(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotešła:

wotešla: [Breza2]
wotešła: [Bjedr1] [Brank1] [Brank3] [Breza11] [Breza8] [Breza9] [Budar1] [Budar3] [Cerny1] [Corna1] [Corna4] [Domas1] [Hajdu2] [Hevie1] [HoseS1] [Jiras1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ12] [KochJ13] [KochJ5] [KochJ7] [KolaC2] [Krasz1] [Krawc1] [Krawc2] [Krawz1] [Krawz2] [Kubas1] [Kubas3] [Kubas4] [Kubas7] [Kubas9] [Letop11] [Malin1] [Marks1] [Metow1] [Metow2] [MicAc1] [Nawka4] [Nemco1] [Nowep1] [Nowyz1] [Plomj1] [Plomj3] [Rozhl1] [Rozhl4] [Rozhl7] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2009] [SN2013] [SN2014] [Serbs3] [Slode1] [Solta2] [Sretr4] [Stach1] [Stary1] [Stary2] [Voelk1] [Wawri1] [Widzu1] [Wobra1] [Zejle6] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity