(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdu:

woteńdu: [BartC11] [BartC12] [BartC14] [Bjedr1] [Breza6] [Domas2] [Hajdu1] [Hrono1] [JencH1] [Katol1] [Katol2] [Kmjec1] [KochJ11] [KochJ12] [KochJ13] [Krasz1] [Krawz1] [Kubas9] [Loren2] [Malin1] [Metow1] [MicAc1] [Mlynk2] [Nawka2] [Nemco1] [Nowyz1] [Rozhl10] [Rozhl12] [Rozhl5] [Rozhl7] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20014] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN2002] [SN2003] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2012] [Serbs10] [Serbs7] [Sretr1] [Sretr2] [Stary1] [Stary2] [Stawi1] [Terra5] [Wawri1] [Wjela3] [Wjela4] [Wjela5] [Worna1] [Wosad1] [Wuhla1] [Zadyn1] [Zejle3] [Zlaby1]
wotendu: [Breza8] [Kubas7]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity