(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźtej:

woteńdźtej: [Scenj1] [Serbs10]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity