(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźetej:

wotendźetej: [BartC12]
woteńdźetej: [Breza5] [Domas2] [SN2006]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity