(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźetaj:

wotendźetaj: [BartC12]
woteńdźetaj: [BartC12] [Domas2] [KochJ13] [Kubas4] [Kubas7] [Kubas9] [Plomj1] [SN20018] [SN20019] [SN2002] [SN2003]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity