(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźenych:

woteńdźenych: [Zejle2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity