(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźenju:

woteńdźenju: [Hrono1] [JencR1] [Marja1] [Rozhl11] [SN20010]
woteńdženju: [NedoP1]
wotendźenju: [Zejle7]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity