(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźenjom:

woteńdźenjom: [Kubas7] [Rozhl5] [SN2008]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity