(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźenje:

woteńdźenje: [Breza6] [JencH1] [Kubas5] [Kubas7] [Loren2] [Rozhl8] [SN2008] [SecaK1] [Stone1] [Zejle4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity