(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźenja:

woteńdźenja: [BartC12] [BartC1] [BartC3] [BartC6] [Breza5] [Grojl4] [JencH1] [KolaC1] [Kubas3] [Kubas4] [Kubas5] [Rozhl8] [SN20017] [SN20020] [SN2002] [SN2006] [SN2009]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity