(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźemy:

woteńdźemy: [Hrono1] [MicAc1] [Nawka2] [SN20015] [SN20017] [SN20019] [SN2003] [SN2013] [Stary1] [Stary2] [Wjela4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity