(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźemoj:

woteńdźemoj: [Krawc4] [Krawz1] [Kubas7] [MicAc1] [Stary1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity