(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźechu:

woteńdźechu: [BartC13] [Breza11] [Breza2] [Breza5] [Cerny1] [CyzJa1] [Grojl2] [Hrono1] [Iselt2] [Jiras1] [KochJ11] [KochJ8] [Krawc1] [Krawc2] [Kubas2] [Kubas3] [Nawka2] [Nemco1] [Nowyz1] [Pater1] [Plomj3] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [SN20011] [SN20017] [SN20019] [SN2001] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [Scenj1] [Serbs10] [Serbs4] [Serbs6] [Sretr1] [Sretr2] [Sretr3] [Sretr4] [Stach3] [Stary1] [Stary2] [Trile1] [Wawri1] [Wjela2] [Worna3] [Worna4] [Wuhla2]
woteńdźěchu: [Stary1]
wotendźechu: [Plomj1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity