(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźechmy:

woteńdźechmy: [Domas1] [Katol1] [Krawz1] [Kubas9] [SN2013] [Stary1] [Stary2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity