(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźechmoj:

woteńdźechmoj: [Breza9] [Cerny1] [Katol1] [Nemco1] [Nowep1] [Rozhl11] [Stach1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity