(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźech:

woteńdźech: [Breza6] [Cerny1] [Corna1] [Domas3] [Grojl2] [Grojl4] [Hesla1] [Katol4] [KochJ12] [KochJ13] [KochJ7] [Krawc1] [Marja1] [Nawka4] [Nemco1] [Nowep1] [Nowyz1] [Rozhl2] [Rozhl7] [Rozhl8] [SN20010] [SN20015] [SN2006] [Scenj1] [Serbs10] [Stary1] [Trile1] [Zadyn1]
wóteńdźech: [Stary2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity