(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźeštej:

woteńdźeštej: [KochJ12] [Nemco1] [Scenj1] [Serbs10] [Serbs1] [Wawri1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity