(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźeštaj:

woteńdźěštaj: [Krasz1]
woteńdźeštaj: [Breza11] [Cyblo1] [Grojl4] [Katol3] [KochJ11] [KochJ7] [KochJ8] [KolaC1] [Krawc4] [Kubas3] [Kubas4] [Kubas7] [Naboz1] [Nawka2] [Nawka4] [Nemco1] [Nowyz1] [Pater1] [Plomj3] [Rozhl3] [SN20011] [SN20020] [SN2002] [Scenj1] [Serbs10] [Serbs8] [Sretr1] [Sretr2] [Stary1] [Wawri1] [Wicaz1] [Wjela2] [Wjela4] [Worna4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity