(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźeće:

woteńdźeće: [KolaC1] [SN20013] [SN2007] [Stary1]
wotendźeće: [KochJ9]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity