(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdź:

woteńdź: [Hesla2] [Krasz1] [Nowyz1] [Serbs10] [Serbs8] [Stary1] [Stary2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity